Cửa cuốn đài loan gì : là sản phẩm được cấu tạo bởi các nan lá ghép nối với nhau , Các nan cửa lá loại tôn mạ màu .