Cửa kéo bảo hành năm năm

Cửa kéo bảo hành năm năm với điều kiện là cửa bị hư hỏng do bên phía công ty làm, còn cửa bị hư do đập phá thì không được bảo hành.