Cửa kéo bị kẹt và cách sử lí

Cửa kéo bị kẹt có nhiều nguyên nhân khác nhau như là cửa bị mòn hoặc hỏng hóc các bộ phận cơ khí như bánh xe trượt, lò xo ,lá cửa , nhíp cửa