Cấu tạo cửa kéo gồm có những gì ?

Cửa kéo Tamidoor chất lượng được sản xuất với nhiều mẫu mã đa dạng phụ hợp với mọi thiết kế cổ điển hay hiện đại .