Cửa kéo bị lệch

Cửa kéo bị lệch là do việc sử dụng lâu ngày hoặc do tác động mạnh từ bên ngoài , chúng ta cần kiểm tra bảo trì cửa thường xuyên .