Cửa kéo sắt đài loan

Cửa kéo sắt đài loan là một loại cửa kéo với chất liệu là sắt được sơn một lớp sớn phủ bên ngoài để bảo vệ cửa sắt ở bên trong không rỉ sét .