Giá 1 m2 cửa cuốn năm nay

Giá 1 m2 cửa cuốn có cao không ? Giá 1m2 cửa cuốn của chúng tôi hiện đang duy trì một tình trạng ổn định về giá cả và chất lượng .