lắp đặt cửa cuốn kéo tay cần có lá ,thanh ray, trục

Việc lắp đặt cửa cuốn kéo tay đòi hỏi sự cẩn thận và kỹ thuật cao ,cần chuẩn bị các vật liệu như cửa cuốn, thanh ray, trục