Phụ kiện cửa cuốn l

Phụ kiện cửa cuốn là gì : là Thanh ray , Trục cửa cuốn , nan lá cửa cuốn , motor và hộp remote , kèm theo cửa khi sử dụng cửa cuốn tự động .